Energi merking – Ofte stilte spørsmål

JA, glykolkabinettene er ikke ekskludert fra reguleringene og må derfor ha energimerking. 

QR-koden leder til produktinformasjon og energimerking i EPREL sin produktdatabase.

De europeiske retningslinjene for økodesign og energimerking regulerer ingen tekniske løsninger eller produktegenskaper. Derimot setter økodesign minimumskrav til energieffektivitet og har et produktutvalg i henhold til sin energiytelse, og energimerkingen vil drive markedet til å foretrekke de mest effektive produktene med den beste energiklassen. Dette blir den viktigste pådriveren for innovasjon. 

Energimerkingen må vises tydelig på alle salgssteder til kjøleapparatet med direktesalgsfunksjon, som for eksempel utstillingsrom, handelsmesser, nettbasert salg, osv. Altså der en potensiell kjøper av kabinettet vurderer å kjøpe selve apparatet. 
Når det gjelder plassering av merkingen er det ingen nøyaktige krav til plassering, annet enn at det skal være synlig for kunden til enhver tid.
Det er ingen påbud for dagligvareforhandlere om å vise energimerkingen i butikkene.

For å sikre konformitet og muliggjøre MSAs verifiseringer, må produsentens produktdokumentasjon, EPREL-merking, energimerking, CE-merking, salgsordre og tilhørende fakturaer være tilknyttet det spesifikke produktet slik den er plassert i markedet. Denne dokumentasjonen skal inneholde alle komponenter/tilbehør som påvirker EEI for den spesifikke enheten slik tilstanden var da den ble plassert i markedet.
Produktendringer som gjøres etter utplassering i markedet endrer ikke den originale energimerkingen som er levert av produsenten.