Frittstående for detaljhandel / Spices
Horisontal, vertikal og semivertikal frys / GranFit
Betjent disk / OutFit
Horisontal, vertikal og semivertikal frys / GranFit
Horisontal, vertikal og semivertikal frys / GranFit
Horisontal, vertikal og semivertikal frys / GranFit
Betjent disk / OutFit
Integrert / SlimFit
Vertikal og semivertikal avkjøling Integrert / GranFit
Integrert / SlimFit
Vertikal og semivertikal avkjøling / GranFit
Frittstående for detaljhandel / Spices
Frittstående for detaljhandel / Spices
Spesialprodukt / Complementaries
Betjent disk / OutFit