Energimärkning – Vanliga frågor och svar

JA, glykolskåpen är inte undantagna från föreskrifterna, därför måste de vara försedda med energimärkning. 

QR-koden leder till produktinformationen och energimärkningen i produktdatabasen EPREL.

De europeiska förordningarna om ekodesign och energimärkning föreskriver inga tekniska lösningar eller produktegenskaper. Ecodesignen ställer dock minimikraven för energieffektivitet och skapar ett urval av produkter efter deras energiprestanda och energimärkningen kommer att driva marknaden att privilegiera de mest effektiva produkterna med den bästa energiklassen. Detta kommer att vara den främsta drivkraften för innovation. 

Energimärkningen ska vara tydligt synlig på alla försäljningsställen för kylutrustningen med direktförsäljningsfunktion, såsom visningsrum, mässor, onlineförsäljning etc., det vill säga varhelst den potentiella köparen kan tänka sig att köpa själva utrustningen. 
När det gäller etikettens placering finns det inga exakta krav på placeringen utan att den ska vara väl synlig för kunden.
Det finns ingen skyldighet för livsmedelshandlare att visa energimärkningen i sina butiker.
 

För att säkerställa överensstämmelse och tillåta MSA-verifikationer måste tillverkarens produktdokumentation, EPREL-deklaration, energietikett, CE-deklaration, försäljningsorder och tillhörande fakturor relatera till den specifika produkten när den släpps ut på marknaden. Den här dokumentationen ska inkludera alla komponenter/tillbehör som påverkar EEI för den specifika enheten vid tidpunkten den släpps på marknaden.
De produktändringar som görs efter att den släpps på marknaden ändrar inte energimärkningen som ursprungligen tillhandahållits av tillverkaren.