Our Offer

Betjent disk

De tradisjonelle kjølekabinettene fra Costan er designet for å oppbevare og stille ut ferskt kjøtt, delikatesser og konditorvarer, både i selvbetjente og betjente utgaver. Takket være et sofistikert design som kan tilpasses med mange valgmuligheter i katalogen, oppfyller de effektivt de ulike kravene som forhandlere har. 

Find out more Find out more
Homepage_negativi

Vertikal og semivertikal avkjøling

De vertikale og semivertikale kjølekabinettene fra Costan med temperaturer over frysepunktet er effektive og har høy synlighet, takket være integrerte moderne tekniske løsninger med et sofistikert design.

Find out more Find out more
Homepage_positivi

Horisontal, vertikal og semivertikal frys

De vertikale, semivertikale kjølekabinettene og fryserne for frosne produkter fra Costan er utformet for å garanterte den beste synligheten til utstilte produkter og gi enkel tilgang, sammen med implementering av teknologier som reduserer energiforbruk. 

Find out more Find out more
Homepage_negativi

Integrert

De innbygde kabinettene fra Costan er løsningen som er designet for å oppfylle de økende dynamiske behovene på små flater og i nærbutikker. De kombinerer elegansen og designet fra eksterne løsninger med fleksibiliteten til frittstående løsninger. Alle integrerte løsninger kan kombineres og konfigureres med ulike løsninger for markedsføring og tilbehør. Perfekt for å utnytte hjørner med tema.

Find out more Find out more
Homepage_Integral

Frittstående for detaljhandel

De vertikale og semivertikale frittstående kjølekabinettene fra Costan er designet for å forbedre produktutstilling og stimulere til impulshandling på strategiske områder i butikken, for eksempel foran kassen eller i kampanjeområder.

Find out more Find out more
Homepage_Plugin

Energy labelling - FAQ

JA, glykolkabinettene er ikke ekskludert fra reguleringene og må derfor ha energimerking. 

QR-koden leder til produktinformasjon og energimerking i EPREL sin produktdatabase.

De europeiske retningslinjene for økodesign og energimerking regulerer ingen tekniske løsninger eller produktegenskaper. Derimot setter økodesign minimumskrav til energieffektivitet og har et produktutvalg i henhold til sin energiytelse, og energimerkingen vil drive markedet til å foretrekke de mest effektive produktene med den beste energiklassen. Dette blir den viktigste pådriveren for innovasjon. 

Energimerkingen må vises tydelig på alle salgssteder til kjøleapparatet med direktesalgsfunksjon, som for eksempel utstillingsrom, handelsmesser, nettbasert salg, osv. Altså der en potensiell kjøper av kabinettet vurderer å kjøpe selve apparatet. 
Når det gjelder plassering av merkingen er det ingen nøyaktige krav til plassering, annet enn at det skal være synlig for kunden til enhver tid.
Det er ingen påbud for dagligvareforhandlere om å vise energimerkingen i butikkene.

For å sikre konformitet og muliggjøre MSAs verifiseringer, må produsentens produktdokumentasjon, EPREL-merking, energimerking, CE-merking, salgsordre og tilhørende fakturaer være tilknyttet det spesifikke produktet slik den er plassert i markedet. Denne dokumentasjonen skal inneholde alle komponenter/tilbehør som påvirker EEI for den spesifikke enheten slik tilstanden var da den ble plassert i markedet.
Produktendringer som gjøres etter utplassering i markedet endrer ikke den originale energimerkingen som er levert av produsenten. 

Discover the best technology for your store needs

Find out more