Energiamerkinnät – Usein kysytyt kysymykset

KYLLÄ, glykolikalusteita ei ole poissuljettu säädöksistä ja näin ollen niissäkin on oltava energiamerkintä. 

QR-koodin avulla pääsee tuotetietoihin ja energiamerkintään EPREL-tuotetietokannassa.

Euroopan Ecodesign- ja energiamerkintäsäädökset eivät määritä mitään teknisiä ratkaisuja tai tuoteominaisuuksia. Ecodesign määrittää kuitenkin vähimmäisenergiatehokkuusvaatimukset ja luo valikoiman tuotteita niiden energiasuorituskyvyn mukaan. Energiamerkinnät ohjaavat markkinoita suosimaan tehokkaimpia tuotteita parhaalla energialuokalla. Tämä tulee olemaan innovaatioiden päämoottori. 

Energiamerkinnän on oltava selvästi näkyvillä kylmälaitteen missä tahansa myyntipisteessä suoramyyntitoiminnon yhteydessä, kuten näyttelytiloissa, messuilla, verkkomyynnissä jne., jossa potentiaalinen asiakas voi harkita itse laitteen ostamista. 
Mitä tulee merkinnän sijaintiin, siihen ei liity tarkkoja vaatimuksia, mutta sen on oltava koko ajan selvästi asiakkaan nähtävissä.
Ruokakauppiailla ei ole mitään pakkoa näyttää energiamerkintöjä myymälöissään.

Vaatimustenmukaisuuden ja MSA:n verifiointien varmistamiseksi valmistajan tuoteasiakirjat, EPREL-ilmoitus, energiamerkintä, CE-ilmoitus, myyntitilaus ja liittyvät laskut on liitettävä tiettyyn tuotteeseen sen tullessa markkinoille. Näihin asiakirjoihin on kuuluttava kaikki komponentit/lisävarusteet, jotka vaikuttavat tietyn yksikön energiatehokkuusindeksiin (EEI) sen tullessa markkinoille.
Muutokset tuotteeseen sen markkinoille tulon jälkeen eivät muuta valmistajan toimittamaa alkuperäistä energiamerkintää.