Detaljhandel Plug-in

De vertikala och semivertikala kylda plug-inskåpen från Costan är designade för att förbättra produktvisningen och locka till impulsköp i strategiska områden i butiken, till exempel i kassan eller kampanjöar.

Detaljhandel Plug-in / Spices
Detaljhandel Plug-in / Spices
Detaljhandel Plug-in / Spices